Silpasta A / 5 kg

450,50 

SILPASTY otrzymuje się przez zagęszczanie olejów metylosilikonowych napełniaczami. Mają konsystencję od półpłynnej do stałej, są białe lub lekko opalizujące, nie zawierają zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych.

Produkowane rodzaje past silikonowych:

SILPASTA ® A o konsystencji wazeliny, lekko tiksotropowa

SILPASTA ® E, SILPASTA ® EM o konsystencji wazeliny, tiksotropowa

SILPASTA ® R o konsystencji półpłynnej

SILPASTA ® P dobrze odprowadzająca ciepło

SILPASTA ® PT twarda, dobrze odprowadzająca ciepło

ID produktu: 600 Kategoria:

Sposób użycia: posmarować powierzchnię niewielką ilością pasty.

Okres gwarancji: 18 miesięcy od daty produkcji.

Opakowania: Metalowe lub z tworzyw sztucznych poj. 30, 5, 1 L

Magazynowanie: Pasty silikonowe należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach

w pomieszczeniach magazynowych suchych w temperaturze od -40 do +50 °C. Bezpośrednio przed użyciem należy pastę reklimatyzować przez 24 godziny w temperaturze otoczenia.

Produkt posiada Atest PZH nr HK/B/1186/05/2010

Przemysłowe

SILPASTA ® A – jako środek przeciwprzyczepny w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych, do smarowania szlifów szklanych, uszczelek gumowych.

SILPASTA ® E – jako izolacja elektryczna do smarowania izolatorów, połączeń przewodów, puszek elektrycznych pracujących w środowisku dużej wilgotności lub zapyleniu.

SILPASTA ® R- do smarowania złączy przy montażu rurociągów z PCV, przez które przepływa woda pitna.

SILPASTA ® EM- jako izolacja elektryczna , do mechanicznego nakładania warstwy ochronnej w urządzeniach i połączeniach elektrycznych.

SILPASTA ® P – do poprawy przewodzenia ciepła w urządzeniach elektrotechnicznych i mechanicznych.

SILPASTA ® PT- do poprawy przewodzenia ciepła w urządzeniach elektrotechnicznych i mechanicznych na pionowych powierzchniach.

W gospodarstwie domowym

Pasty silikonowe znajdują również zastosowanie jako środki do:

– konserwacji uszczelek gumowych w samochodach, lodówkach, zamrażarkach,

– konserwacji wyrobów z tworzyw sztucznych,

– maskowania złącz, śrub itp.,

– smarowania elementów trących (np.: szuflady, szlify szklane).

_

Odporność cieplna past jest wysoka, podobnie jak odporność olejów, z których są otrzymywane. Wytrzymują one długotrwałe ogrzewanie w temperaturze 200 °C, ulegając nieznacznemu tylko zagęszczeniu i wypacaniu oleju.

Odporność chemiczna past jest również wysoka. Są one odporne na działanie tlenu, rozcieńczonego nadtlenku wodoru, rozcieńczonych roztworów kwasów i zasad, amoniaku. Nie rozpuszczają się w olejach mineralnych, alkoholach, glikolu i glicerynie. Pasty nie powodują pęcznienia tworzyw sztucznych i gumy. Stężony kwas siarkowy, fluorowodorowy i alkalia rozpuszczają pasty, a węglowodory aromatyczne, estry i chlorowco pochodne organiczne wypłukują z nich oleje.

Hydrofobowość past jest zbliżona do hydrofobowości olejów silikonowych i zwiększa się po wygrzaniu powierzchni posmarowanych pastą. Dobrze rozsmarowują się po powierzchni metali zwiększając ich odporność na korozję oraz zmniejszając przyczepność.

SILPASTA ® E, SILPASTA ® EM o konsystencji wazeliny, tiksotropowa

SILPASTA ® R o konsystencji półpłynnej

SILPASTA ® P dobrze odprowadzająca ciepło

SILPASTA ® PT twarda, dobrze odprowadzająca ciepło

dostępne w opakowaniach:
1kg, 5kg, 30kg

Waga 6,0 kg